HAYFA

 12.05.2022

Bahai bahçesinin üst girişi
Hayfa’ya Doğu Akdeniz gemi turu ile geldik. Turun ilk durağı Hayfa oldu. Hayfa pek turistik değil. Öncelikle para bozduracak yer bulamadık. Bir bankamatik gördük orada para alabildik. Burada gezilecek en iyi yer Bahai Bahçesi. Buranında tamamını gezemiyoruz. Sadece alt ve üst tarafında fotoğraf çekebileceğiniz kadar bir bölümüne giriş izni veriliyor. Çok güzel düzenlenmiş bir bahçe. Buradan teleferiğe gittik fakat binmeye değmez. Teleferiğin yanında Stella maris monastery kilisesini gezebilirsiniz. Biz buradan Limana yürüyerek döndük. Eğer yürümeyi seviyorsanız tavsiye ederim. Çok güzel ormanlık bir alanda yürüdük.
Hayfa Limanında gün batımı

Hayfa'da gün batımı

Bahai bahçesinin alt girişi

Pahalı bir yer . Taksi ücretleri yüksek. Bir bira bile 10 dolar. Bahai bahçesinin alt tarafından üst tarafına giderken taksiye 20 Şeki , Bahai bahçesinden Stella maris monastery’ye giderken 35 şeki ödedik. Çok kısa yol olmasına rağmen çok pahalı. İsrail normal pasaporta 100 dolar karşılığında vize istiyor. Yeşil pasaporta vize yok.

Hayfa İsrail’in üçüncü büyük şehridir. Hayfa, önemli bir liman ve sanayi şehridir. Kutsal Kitaplarda geçen Kermil Dağı Hayfa'dadır. Bu dağda Hristiyanlık, Müslümanlık için kutsal bir kalıntı olan İlyas Peygamberin mağarası vardır.

Bahai bahçesinin alt girişi

Bahai bahçesinin alt girişi

Bahai bahçesinin alt girişi

Ayrıca bu dağ yamaçlarında Bahai Dininin güzelliğiyle tanınmış bahçesi vardır.

Bahá'í Terasları veya Hayfa'nın Asma Bahçeleri, Hayfa'daki Carmel Dağı'ndaki bahçe teraslarıdır ve İsrail'deki en popüler turistik yerlerden biridir. 2001 yılında tamamlanan, 19 teras ve dağa çıkan 1.500'den fazla basamak mevcut. Merkezi terasta Bahá'í Dininin ana dini figürlerinden biri olan Báb'ın Mabedi vardır . Mimar İran'dan Fariborz Sahba’dır.

Teraslar, Temmuz 2008'de UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescillendi.

Bahai bahçesinin alt girişi

Bahai bahçesinin alt girişi

Bahai bahçesinin üstten görüntüsü

Teraslar , belirli kişilerle bağlantılı hiçbir teras olmamasına rağmen , Báb'ın " Yaşayanların Mektupları " olarak adlandırılan ilk on sekiz havarisini temsil eder . Dokuz eş merkezli daire, on sekiz terasın ana geometrisini sağlar. Bir dairenin tanımlanmasının bir merkezi varsayması gibi, teraslar da Hz. On sekiz teras artı Báb'ın Mabedi'nin bir terası toplam on dokuz teras yapar. On dokuz hem Bahá'í hem de Bábi dinlerinde önemli bir sayıdır. 

Bahai Dininin uluslararası yönetim ve koordinasyonunun pek çoğu Bahai Dünya Merkezinde gerçekleştirilmektedir. Bunların arasında dini küresel seviyede etkileyecek kararlar ve kutsal Bahai yazılarının çalışılması ve tercümesi sayılabilir. Bahai Dininin en yüksek idari kurumu olan Yüce Adalet Evi Hayfa'da bulunmaktadır. Bahai Dünya Merkezi ayrıca şu an için Bahai hac ziyaretlerinin yapıldığı yerdir. 

 

Stella maris monastery

Stella maris monastery

Stella maris monastery

Kiliseden Hayfa limanına yürüyüş yolu


Bahai Dünya Merkezi'nin tarihsel kökeni bir zamanlar Osmanlı Suriye'sine ait olan alana dayanmaktadır.  Bu tarih, İran Şahı'nın ve Osmanlı İmparatorluğu Sultanı'nın ardı ardına Bahaullah'ı İran'dan Akka hisarına ömür boyu hapse mahkûm ederek sürdükleri 1850'lere ve 1860'lara kadar uzanır.

( Bahâîlik, bütün insanlığın ruhanî birliğini vurgulayan tek tanrılı bir dindir. Üç ana prensip Bahâî öğretileri ve itikadı için bir temel oluşturur. Tanrı birliği, yani tüm yaratılışın kaynağı olan tek bir tanrı vardır, din birliği, yani tüm ilahi dinler aynı ruhanî kaynağa sahiptirler, aynı Tanrı'dan gelirler ve insanlığın birliği, yani bütün insanlar eşit yaratılmıştır, çeşitlilik içinde birlik ile bir araya getirilmiştir; ırkların ve kültürlerin bu çeşitliliği takdire ve kabule değer görülmelidir. Bahâî inancının öğretilerine göre insanın amacı dua, tefekkür ve insanlığa hizmet yoluyla Allah'ı tanımayı ve sevmeyi öğrenmektir.Bahai bahçesinin Gece görüntüsü

Bahâîlik, 19. yüzyılda Bahâullah tarafından İran'da kurulmuştur. Bahâullah, Bâbî hareketiyle olan ilişkisi sebebiyle hapsedilmiş ve İran'dan Osmanlı İmparatorluğu'na sürgün edilmiştir. Öldüğü zaman kırk yıldan fazla bir süredir resmî olarak hâlâ ev hapsinde idi. Din, oğlu Abdülbaha'nın önderliğinde Avrupa'da ve Amerika'da ilerleme kaydetti, fakat doğduğu yerde, o zamanın İran'ında hâlen yoğun bir zulme maruzdu.  Abülbaha'nın ölümünden sonra ise Bahâî toplumunun liderliği, bir kişiden hem seçilmiş yapılar hem atanmış kişilerden oluşan bir idarî düzene evrilerek yeni bir safhaya girdi. Bugün dünyada 200'den fazla ülkede 5 milyonun üzerinde Bahai olduğu tahmin edilmektedir.

Bahâî öğretisine göre din tarihi, her biri zamanın ihtiyaçlarına ve insanların kapasitesine uygun bir din kuran ilahî elçiler dizisi sayesinde ortaya çıkmış olarak görülmektedir. Kutsal Bahâî yazıları özellikle Musa, İsa ve Muhammed gibi İbrahimî şahsiyetlerden bahseder ve ayrıca diğer Bahâî yazını Krişna, Buda ve başkaları gibi Dharma dinlerindeki şahsiyetlerden de söz eder. Bahâîler için en son gelen elçiler Bâb ve Bahâullah'tır; fakat gelecekte, geleceğin ihtiyaçlarına ve insan kapasitesine göre yeni elçiler gönderilecektir. Bahâî inancına göre art arda gelen her peygamber, sonra gelecek peygamberin haberini vermiş ve Bahâullah'ın hayatı ve öğretileri önceki kutsal kitapların zamanın sonu vaatlerini yerine getirmiştir. İnsanlığın kolektif bir evrim sürecinde olduğu anlayışı vardır ve şimdiki zamanın ihtiyacı barışın, adaletin ve birliğin küresel boyutta aşama aşama kurulmasıdır.)

Kaynak : https://en.wikipedia.org/wiki/Terraces_(Bah%C3%A1%CA%BC%C3%AD)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder