SALDA GÖLÜ

      

gittik gezdik
Salda Gölü


Salda Gölü’ne yürüyüş için gittik. Önce Salda Kayak merkezine gittik. Ama her yerde olduğu gibi burada da kar pek yağmamış. Kayak merkezi kapalıydı. Orada biraz yürüyüp Salda Gölü’nu tepeden gören bir yere fotoğraf çektik. Oraya 2016’da gittiğimize aynı ağacın fotoğraflarını çekmiştik. Salda Gölü’ne iniş yolunda iki seyir terasında durup gölün fotoğraflarını çekebilirsiniz.
 
gittik gezdik
Salda Kayak Merkezi

gittik gezdik
Salda Kayak Merkezi

Salda gölü kenarında çok güzel bir yürüyüş yolu var. Bir tarafınızda orman bir tarafınızda Salda Gölü’nün güzelliği. Gölü seyrederek yürümek çok güzel. Doğanbaba Plajında yürüyüşümüzü bitirdik. Oradaki tesislerde pandemiden dolayı kapalı. Ama siz bir çay demleyip göle karşı için. 

gittik gezdik
26.02.2021

gittik gezdik
18.12.2016

Böyle güzel bir göl inşallah korunur. Bir an önce tedbirler alınmalı. Bence Göle insanların girmesi yasaklanmalı. Her doğal güzelliği yok etmek zorunda değiliz. Yaz gelmeden tedbirler alınmalı ve gölün çevresi belli bir mesafeye kadar insan erişimine kapatılmalı.


gittik gezdik
Salda Kayak Merkezi

gittik gezdik
Salda Kayak Merkezi

Salda Gölü'nün Temel Bilgileri

Burdur İli, Yeşilova İlçesinde kapalı havzada yer alan 184 metre derinliğindeki Salda Gölü, dışarı akarı olmayan 44 km2 alana sahip yüksek alkali nitelikli bir göldür. Denizden 1193 metre yükseklikte Toros Dağları’nın arasında bulunan Salda Gölü magnezyum yönünden çok zengin bir yapıya, gölün kumsalı da, sudaki magnezyum nedeniyle beyaz renge sahiptir.


gittik gezdik
Salda Gölü'ne tepeden bakış

gittik gezdik
Salda Gölü'ne tepeden bakış

gittik gezdik
Salda Gölü'ne tepeden bakış

Salda Gölü’nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik; stromatolit oluşumlarına uygun jeobiyokimyasal bir ekolojik sürece sahip olmasıdır. Bu süreç sonunda; tabanda beyaz renkli hidromanyezit içerikli stromatolitler oluşmaktadır. İklim, jeolojik yapılar ve bakteri ile Cyanobacteria etkileşimi sonucu oluşan bu çökellerin, ilk kez 3,5 milyar yıl önce yeryüzünde oluşmaya başladıkları çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Bir anlamda, en eski fosil niteliğinde oldukları kabul edilmektedir. Günümüzde bu fosillerin güncel örnekleri olan modern stromatolit oluşumları Salda Gölü’nde gözlenmektedir.


gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

Öncül yaşam biçimlerine ve ilkel yaşam koşullarına dair önemli veriler içerdiği düşünülen stromatolitlerin oluşum mekanizmaları ile bu süreçleri kontrol eden jeobiyokimyasal faktörlerin anlaşılmasının; Dünya’da yaşamın başlangıcı konusunda önemli bilgiler vereceği birçok araştırıcı tarafından düşünülmektedir. Diğer yandan, yine birçok otorite Dünya dışındaki yaşam hakkında da önemli sonuçlar beklemektedir. Salda Gölünde güncel olarak oluşan hidromanyezit içerikli stromatolitler ile Mars’taki karbonat içerikli kayaçlar arasındaki benzerliklerin NASA’nın da dikkatini çektiği güncel yayın organlarında da yer almaktadır.


gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü 


gittik gezdik
Salda Gölü Adaların olduğu yer


gittik gezdik
Salda Gölü Adaların olduğu yer
Kaynak: https://saldagolu.gov.tr/cevre-ve-tabiat-kurulu/

ANEMURİUM ANTİK KENTİ

                           ANEMURİUM ANTİK KENTİ

gittik gezdik
Anemurium antik kenti

Anamur’a geldiğinizde görmeniz gereken yerlerin başında, bu şehre adını veren Anemurium antik kentini ve yakınında bulunan deniz fenerini görmeden gitmeyin. Çok güzel bir sahile kurulmuş kenti ziyaret etikten sonra denizin keyfini de çıkarabilirsiniz. Yüzerek yorgunluğunuzu atın.

1911 yılında Fransızlar tarafından yapılmıştır. Halen faal durumdadır. Deniz fenerinin bulunduğu Anamur burnu da Türkiye’nin en güney ikinci noktasıdır.

gittik gezdik
Anemurium antik kenti

gittik gezdik
Anemurium antik kenti
Anamur İlçe merkezinin 6 km. güneybatısındadır. Kentin ne zaman kurulduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı gibi, Roma İmparatorluk Çağı öncesine giden kalıntılara da bu güne kadar henüz rastlanmamıştır. Kentin adı sadece bir liman listesinde geçtiği için, M.Ö. 4.y.y.da var olduğu bilinmektedir. Anemurium'un adının "rüzgarlı yer" anlamında kullanıldığı da antik kaynaklarca ifade edilir. 1.yüzyılda kentin çevresine ilk surların yapıldığı, bir süre Kommagene Kralı Antiochus'un (38-72) yönetimine bırakıldığı tarihi bilgiler arasındadır. Kıbrıs'a yakın olması nedeniyle, özellikle Romalılar zamanında bir ara istasyon konumunda olan Anemurium; aynı zamanda kara yoluyla Toroslardaki en önemli Roma kentlerinden biri olan Germanskopolis ile bağlantılıydı. Böylece bölgedeki doğal kaynakların ihraç edildiği önemli bir ticaret kenti olmuştur.

gittik gezdik
Anemurium antik kentinden fenerin olduğu buruna bakaış

gittik gezdik
Anemurium antik kenti

Anemurium, 260' da Sasaniler tarafından ele geçirilmiş 4 . ve 5. yüzyıllarda Toroslar'dan gelen korsanlar tarafından sık sık tahrip edilmişti.650 yılında Arap akınlarına uğrayan kent, bu tarihten sonra terk edilir. 12.ve 13. yüzyıllarda Anadolu Selçuklularının Mamure Kalesini ele geçirmelerinden sonra, bölge Türk egemenliğine geçer.

gittik gezdik
Anemurium antik kenti

gittik gezdik
Anemurium antik kenti

gittik gezdik
Anemurium antik kenti

Anemurium kenti yukarı ve aşağı kent olmak üzere iki bölümdür. En göz alıcı yapıları surlar, 3 hamam, 60 m. genişliğinde tamamlanamamış tiyatro, 900 kişilik oturma yeri bulunan odeon (konser salonu), paleastra aşağı kenttedir.  Anamur Müzesinde sergilenen mozaikler içerisinde; barışçı kral Isaah adına düzenlenmiş mozaikte, palmiyenin iki yanında yer alan leopar ve oğlak betimlemesi nekropol kilisesi tabanında bulunmuştur.

Kentin içme suyunu sağlayan su kenarları dışında erken Hıristiyanlık dönemine ait kilise kalıntıları bulunmaktadır.

gittik gezdik
Anemurium antik kenti katlı mezar

gittik gezdik
Anemurium antik kenti

Kentin surları dışında kalan mezarlığı, Anadolu'nun en iyi korunmuş nekropol alanını oluşturur. Bunların sayısı 350-400 civarındadır. Tonozlu mezarların tek ve iki katlı örneklerinin bir kısmının duvarlarında freskler ve mozaikler bulunmaktadır. Genel olarak mezarlarda lahit odası, ziyaret mekanı ve diğer eklenti mekanları yer alır. Beşik tonozlu en eski mezarların temelleri büyük kireç taşlarından inşa edilmiştir. Nekropol'de görülen ikinci mezar tipinde geleneksel plana eklenti mekanlar oluşturulmuştur. Üçüncü mezar tipi ise bir bahçe içerisinde eski tip mezarlara yeni bir ünite olarak eklenmiş yapılardan Anemurium Nekropol meydana gelir. Bunların dışında edikula formunda, dört cephesi kemerli ve kesik koni biçiminde mezar tipleri de yer alır.

gittik gezdik
Anemurium antik kenti

gittik gezdik
Anemurium antik kenti plajı

gittik gezdik
Anamur burnu

gittik gezdik
Anamur deniz feneri

gittik gezdik
Anamur fenerinden antik kente bakış

Kaynak: https://mersin.ktb.gov.tr/TR-73139/anamur.html


MAMURE KALESİ

                            MAMURE KALESİ

gittik gezdik
Mamure kalesi

Anamur’a gelince  görülmesi gereken yerlerin başında gelir Mamure Kalesi. Deniz kenarında çok güzel bir konuma sahip.

Mersin-Antalya karayolu üzerinde, Anamur'un 6 km. güneydoğusunda deniz kenarında yer alan Mamure Kalesi'nin oturumu 23500 m2.'dir M.S IV. Yüzyılda Romalılar tarafından yapılmış olan kale, sonraları Bizanslılar ve Haçlılar zamanında genişletilmiştir. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1221 yılında ele geçirildiği sırada yıkılan kalenin yerine bu günkü kale yapılmıştır. Daha sonra burası; Karamanoğulları ve Osmanlılara geçmiştir. Bir kervansaray görünümünde olan Mamure Kalesi, en iyi korunmuş Anadolu kentlerinden biridir. Kuleler, surlar, mazgalları ile hala ayaktadır. Kalenin beden duvarının üzerinde bulunan tek kitabede 1450 (Karamanoğlu İbrahim Zamanı) tarihi yazılıdır Şikari tarihine göre; "Anamur ve Taşeli'nin Kagırler tarafından zapt ve harap edilmesi üzerine Karamanoğlu Mahmut Bey (1300-1308) 36.000 kişilik ordusuyla düşmanı bozguna uğratıp, kaleyi ele geçirmiş, mamur edip, adını Mamuriye koymuştur." kaydı geçer.


gittik gezdik
Mamure kalesi

gittik gezdik
Mamure kalesi

Kale, üç avludan oluşmuştur. Batı avlusunda halen ibadete açık, onarım görmüş tek minareli tarihi bir cami bulunmaktadır. İki bölümden oluşan kalede, iç içe iki sur ve surlar üzerinde kaleyi bütünüyle dolaşan ve bir taraftan bir tarafa geçişi sağlayan burçlar arasında bir yol vardır. Bu yol üzerinde 35 normal, 4 büyük olmak üzere 39 kule bulunmaktadır.


gittik gezdik
Mamure kalesi

gittik gezdik
Mamure kalesi

Su sarnıçları, camisi ve dışında hamamı bulunan kalenin etrafı 10 metre genişliğinde savunma amaçlı hendekle çevrilidir. Kale duvarlarının alt kısımları geniştir. Üst kısımları yukarı doğru daralmaktadır. Duvarlar ve burçlar yapılırken, çeşitli taşlar ve Horasan harcı kullanılmıştır. Giriş kapıları ve bazı pencerelerin kemerleri ile duvar köşelerinde kesme taş kullanılmıştır. Daha geç devirlerde yapılan onarım ve eklentilerde tuğla kullanılmıştır. Çift katlı olan kale duvarları içerisinde birbirleri ile bağlantılı olan galeriler bulunmaktadır. Üst kattaki burçlara ve seyirdim yerlerine merdivenlerle ulaşılmaktadır. Kalenin güneyinde sahil kenarında baş kale olarak adlandırılan kalın ve yüksek gözetleme kulesinden başlayarak, dairesel ve dört köşe formlarında baş kale ve köşe burcunun yanında üstü tamamen yıkılmış olan Fener Kulesi bulunmaktadır. 

gittik gezdik
Mamure kalesi

gittik gezdik
Mamure kalesi

gittik gezdik
Mamure kalesi

gittik gezdik
Mamure kalesi

gittik gezdik
Mamure kalesi

gittik gezdik
Mamure kalesi

gittik gezdik
Mamure kalesi

gittik gezdik
Mamure kalesi

ALA KÖPRÜ
Ala Köprü, Anamur - Ermenek karayolunun 13. km.sinde Dragon çayı üzerinde yer alır.
Ana yatak üzerinde 19.65 m. açıklığında tek gözlü bir köprüdür. Köprüde ayrıca taşkın suları için bir boşaltma gözü doğu yönüne yerleştirilmiştir.
Ana kemerin yapısı, çok önemli bir işçilik ve sağlam traverten malzemeyle yapılmıştır.
Uzunluğu 54 m olan köprünün korkulukları dıştan belirmeksizin tempan duvarının uzantısıyla sonuçlanır.
Yazıtı olmayan köprü, 14. yüzyılda Karamanoğulları tarafından yaptırılmış bir mimarlık harikasıdır ve halen kullanılmaktadır.