SALDA GÖLÜ

      

gittik gezdik
Salda Gölü


Salda Gölü’ne yürüyüş için gittik. Önce Salda Kayak merkezine gittik. Ama her yerde olduğu gibi burada da kar pek yağmamış. Kayak merkezi kapalıydı. Orada biraz yürüyüp Salda Gölü’nu tepeden gören bir yere fotoğraf çektik. Oraya 2016’da gittiğimize aynı ağacın fotoğraflarını çekmiştik. Salda Gölü’ne iniş yolunda iki seyir terasında durup gölün fotoğraflarını çekebilirsiniz.
 
gittik gezdik
Salda Kayak Merkezi

gittik gezdik
Salda Kayak Merkezi

Salda gölü kenarında çok güzel bir yürüyüş yolu var. Bir tarafınızda orman bir tarafınızda Salda Gölü’nün güzelliği. Gölü seyrederek yürümek çok güzel. Doğanbaba Plajında yürüyüşümüzü bitirdik. Oradaki tesislerde pandemiden dolayı kapalı. Ama siz bir çay demleyip göle karşı için. 

gittik gezdik
26.02.2021

gittik gezdik
18.12.2016

Böyle güzel bir göl inşallah korunur. Bir an önce tedbirler alınmalı. Bence Göle insanların girmesi yasaklanmalı. Her doğal güzelliği yok etmek zorunda değiliz. Yaz gelmeden tedbirler alınmalı ve gölün çevresi belli bir mesafeye kadar insan erişimine kapatılmalı.


gittik gezdik
Salda Kayak Merkezi

gittik gezdik
Salda Kayak Merkezi

Salda Gölü'nün Temel Bilgileri

Burdur İli, Yeşilova İlçesinde kapalı havzada yer alan 184 metre derinliğindeki Salda Gölü, dışarı akarı olmayan 44 km2 alana sahip yüksek alkali nitelikli bir göldür. Denizden 1193 metre yükseklikte Toros Dağları’nın arasında bulunan Salda Gölü magnezyum yönünden çok zengin bir yapıya, gölün kumsalı da, sudaki magnezyum nedeniyle beyaz renge sahiptir.


gittik gezdik
Salda Gölü'ne tepeden bakış

gittik gezdik
Salda Gölü'ne tepeden bakış

gittik gezdik
Salda Gölü'ne tepeden bakış

Salda Gölü’nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik; stromatolit oluşumlarına uygun jeobiyokimyasal bir ekolojik sürece sahip olmasıdır. Bu süreç sonunda; tabanda beyaz renkli hidromanyezit içerikli stromatolitler oluşmaktadır. İklim, jeolojik yapılar ve bakteri ile Cyanobacteria etkileşimi sonucu oluşan bu çökellerin, ilk kez 3,5 milyar yıl önce yeryüzünde oluşmaya başladıkları çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Bir anlamda, en eski fosil niteliğinde oldukları kabul edilmektedir. Günümüzde bu fosillerin güncel örnekleri olan modern stromatolit oluşumları Salda Gölü’nde gözlenmektedir.


gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

Öncül yaşam biçimlerine ve ilkel yaşam koşullarına dair önemli veriler içerdiği düşünülen stromatolitlerin oluşum mekanizmaları ile bu süreçleri kontrol eden jeobiyokimyasal faktörlerin anlaşılmasının; Dünya’da yaşamın başlangıcı konusunda önemli bilgiler vereceği birçok araştırıcı tarafından düşünülmektedir. Diğer yandan, yine birçok otorite Dünya dışındaki yaşam hakkında da önemli sonuçlar beklemektedir. Salda Gölünde güncel olarak oluşan hidromanyezit içerikli stromatolitler ile Mars’taki karbonat içerikli kayaçlar arasındaki benzerliklerin NASA’nın da dikkatini çektiği güncel yayın organlarında da yer almaktadır.


gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü

gittik gezdik
Salda Gölü 


gittik gezdik
Salda Gölü Adaların olduğu yer


gittik gezdik
Salda Gölü Adaların olduğu yer
Kaynak: https://saldagolu.gov.tr/cevre-ve-tabiat-kurulu/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder